Par mani

Izglītība

 • 1992.-1995. gads Limbažu 1. vidusskola
 • 1996.-2000. gads Latvijas Medicīnas akadēmijas Rehabilitācijas fakultāte. Iegūts bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita grāds
 • 2004.-2007. gads Rīgas Stradiņa Universitāte. Iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds Veselības aprūpē;

Darba pieredze

2000.g. – BKUS Vienības gatve 45 Rehabilitācijas Klīnikas Fizioterapeits.
2008.g. – privātprakse Olīva iela 5A; Veselības māja “Olīva.”

Padziļinātas zināšanas bērnu agrīnajā attīstībā un terapijā, ilglaicīga darba pieredze darbā ar zīdaiņiem pēc Bobata metodes, darba pieredze ar bērniem ar kustību traucējumiem.

VSIA Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīcā strādāju no 1999. gada. Fizioterapeita darba pienākumus veicu sekojošās nodaļās – Intensīvās terapijas – Reanimācijas, Priekšlaikus dzimušo Intensīvās terapijas, Neiroķirurģijas, Neiroloģijas, Pulmonoloģijas, Apdeguma, Ķirurģijas, Reimatoloģijas, Jaundzimušo patoloģijas nodaļās.

Līdz 2018. gada aprīlim pamatā strādāju stacionāru darbu – Priekšlaikus dzimušo Intensīvās terapijas nodaļā. Šobrīd, no 2022. gada novembra strādāju ambulatoru darbu dinamiskās novērošanas programmā – follow up – priekšlaikus dzimušiem bērniem ar sekojošām diagnozēm /neiznestība I, II, III pakāpe, neonatāla pneimonija, BPD – bronhopulmonāla displāzija, encefalopātija, BCT – bērnu cerebrālā trieka, CNS – centrālās nervu sistēmas patoloģijas, dažādas infekcijas (streptokoka, meningokoka) utt./

Darbs pamatā ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, ar psihomotorās attīstības aizturi vai traucējumiem, neiroloģiskām problēmām, elpošanas grūtībām, dažāda rakstura iedzimtām, pārmantotām slimībām, sirds patoloģijām vai defektiem, paaugstinātu, pazeminātu vai nevienmērīgu muskulatūras tonusu, pozas asimetriju, nepareiziem vai patoloģiskiem kustību vai pozas paraugiem, izteiktu trauksmi, nemieru, refluksa – atvemšanas problēmām, ēšanas, barošanas traucējumeim, haotiskām kustībām utt. Darbā izvērtēju zīdaiņa motoro attīstību no 1 mēneša līdz 1 – 1,5 gada vecumam (pēc koriģētā vecuma), kā arī konsultēju un apmācu bērna vecākus par parieziem ikdienas aprūpes paņēmieniem ar mazuli. Motorās attīstības izvērtējums ambulatorajā darbā notiek pēc AZMS (Albertas zīdaiņu motorās skalas).

Rehabilitācijas darbs ambulatori aizņem 40 min., ar katru pacientu strādājot individuāli, atkarībā no bērna vecuma un slimības smaguma, neiznestības pakāpes, konkrētā bērna reakcijas nozīmētajai terapijai, sniegtām konsultācijām un praktisko pielietojumu katrai bērna mātei individuāli.

Darba mērķis – sekmēt mazuļa motoro attīstību. Pielietoju un izmantoju kustību terapiju pēc Bobata metodikas – kustību centrēšanu uz ķermeņa viduslīniju, skatu fiksācijas veicināšanu, ķermeņa viduslīnijas apzināšanos, ķermeņa izjūtas sekmēšanu, ar mērķi uzlabot zīdaiņa motoro kontroli, simetriskas pozas veicināšanu. Pasīvo kustību izstrāde locītavās, motorās attīstības sekmēšana, stimulējot un ievirzot aktīvās kustības, mainot zīdaiņa pozu, aktīvo, dinamisko kustību veicināšana, kustību pārejas virzīšana. (terapijas stundās tiek izmantoti palīglīdzekļi – FT bumba, mīkstās formas – kā piem., ķīlis, līdzsvara virsma, dažāda rakstura segumi, masāžas bumbas – ezīši, dažādas virsmas priekšmeti sensorai stimulācijai).

Darbā ievēroju profesionālo ētiku un saskarsmes kultūru. Strādāju godprātīgi un pēc vislabākās sirdsapziņas, ievēroju konfidencialitāti, neizpaužu sensitīvus datus, pacienta identitāti vai diagnozi. Ļoti svarīga ir vecāku klātbūtne un līdzdalība pie FT manipulācjām – ar mērķi veicināt kustību terapijas tālāku virzību arī mājas apstākļos labāku rezultātu sasniegšanai. Ar komunikācijas palīdzību un sava darba pieredzi meģinu panākt bērna vecāku uzticību, kopēju sadarbību, radīt labu, ērtu vidi sarunai par jūtīgiem jautājumiem par bērna tālāko nākotni un psihomotoro attīstību. Ar savām zināšanām un darba pieredzi vēlos iedot maziem pacientiem un viņu vecākiem drošības sajūtu. Esmu atvērta diskusijai, viedokļa atšķirībām, labprāt uzklausu vecāku jautājumus. Cenšos pamatot savu viedokli ar argumentiem, man zināmiem pētījumiem, norādot atsauces. Būtiska un noderīga ir informācijas meklēšana elektroniskajos resursos, piem., pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzes PubMed vidē, ko dažkārt pielietoju. Darbā izmantoju uz pierādījumiem balstītas, Latvijā apstiprinātas fizioterapijas metodes un tehnoloģijas (sava darba pielietotās metodes ietvertas un uzskaitītas zemāk).

Svarīgi ir strādāt komandā, būtiska ir komunikācijas uzturēšana ar ārstējošiem ārstiem, medicīnas māsām par konkrētā bērna veselības stāvokli, pielietotām fizioterapijas metodēm, savas darbības saskaņošana, sadarbība, ierosinājumi, diskusijas. Neskaidru situāciju gadījumos tiek lūgta palīdzība saviem kolēģiem – fizioterapeitiem, dalīšanās pieredzē, viedokļa apmaiņa par līdzīgu darba specifiku, problēmām un risinājumeim, kad seko atbildes, ieteikumi un idejas.

Savā darbā izmantoju zināšanas un to alternatīvas, piem., smagi slimiem bērniem, kuriem ierobežota klasiska FT, pielietoju un integrēju Marte Meo metodes elementus, vai Emmijas Pikleres metodi, sekmējot bērna pašaktivitāti ar vides iekārtojumu.

Regulāri apmeklēju dažādus kursus un seminārus. Esmu Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas biedrs. Pēdējā piecgadē esmu apguvusi Marte Meo metodi, ieguvusi jaunas zināšanas par bērna emocionālo attīstību. Katra jauna metode man paver plašāku skatījumu par bērna psihomotoro attīstību kopumā.

Pielietotās izmeklēšanas metodes un ārstēšanas tehnoloģijas :

 1. Anamnēzes dati.
 2. Vitālo rādītāju novērtēšana – elpošanas un sirdsdarbības frekvence, skābekļa saturācija.
 3. Vizuālā apskate – ādas krāsas izvērtējums.
 4. Lokālā apvidus apskate.
 5. Palpācija.
 6. Auskultācija.
 7. Locītavu kustību apjoma izvērtējums.
 8. Muskulatūras tonusa izvērtējums.
 9. Orofaciālā terapija .
 10. Kontaktelpošana.
 11. Vibrācijas masāža.
 12. Masāža sensorai stimulācijai.
 13. Pasīvas kustības (Locītavu spēle, locītavu mobilizācija, trakcija, aproksimācija).
 14. Aktīvas kustības.
 15. PNF – diagonālās kustības.
 16. Kustību terapija pēc Bobata metodikas.
 17. AZMS – Albertas zīdaiņa motorās skalas izmantošana.
 18. Ķenguru metode.
 19. Handling /pareiza bērna celšana un nolikšana, ģērbšana, autiņbiksīšu maiņa, nēsāšanas un nomierināšanas pozas/.
 20. Pozicionēšana /pakavspilvena, autiņu, dvielīša, sedziņas izmantošana terapijā, ķīlis/.
 21. Emmijas Pikleres pedagoģijas principi, to elementu izmantošana darbā.
 22. Marte Meo elementi, to integrēšana komunikācijā.
 23. Kinezioloģiskā Teipošana.

Mērķi, rezultāti:

 1. Sekmēt vitālās funkcijas – uzlabot audu trofiku, sekmēt asinscirkulāciju.
 2. Sekmēt elpošanas funkciju, dziļumu un ritmu.
 3. Veicināt oksigenācijas procesus plaušās, uzlabot krūšu kurvja mobilitāti.
 4. Veicināt bronhu drenāžu, atklepošanās spējas.
 5. Mazināt sāpes, mazināt tūsku.
 6. Sekmēt jušanas funkciju.
 7. Uzlabot zīšanas, elpošanas funkciju, mazināt uzbudinājuma procesus, vispārēja nomierināšana, šūpošanas pozas, veidi un izvairīšanās no haotiskām kustībām.
 8. Kustību centrēšana uz ķermeņa viduslīniju, ķermeņa viduslīnijas apzināšanās, ķermeņa izjūtas sekmēšana.
 9. Normalizēt, līdzsvarot muskuļu tonusu, uzturēt un uzlabot muskulatūras spēku, mazināt pozas asimetriju.
 10. Sekmēt aktīvo un pasīvo mobilitāti.
 11. Uzturēt un veicināt kustību apjomu locītavās.
 12. Mazināt kontraktūras locītavās, aizkavēt deformāciju veidošanos, mazināt spasticitāti.
 13. Uzlabot zīdaiņa motoro kontroli (mērķtiecīga tveršana, velšanās uz vēdera, līšanas un rāpošanas parauga sekmēšana, sēdēšanas variāciju pilnveidošana).
 14. Sekmēt pareizas stājas un gaitas paraugu.
 15. Veicināt līdzsvaru, koordināciju un lokanību.
 16. Mazināt zarnu kolikas, peristaltikas veicināšana.
 17. Brīvās rotaļāšanās sekmēšana, rotaļlietu izvēle zīdaiņa attīstībā.
 18. Sekmēt komunikāciju, labu atmosfēru.
 19. Mātes – bērna mijiedarbības uzlabošana, emocionālā kontakta veidošana.
 20. Iedrošināt jaunās māmiņas uzņemties ikdienas rūpes par mazuli.
 21. Izglītojošs darbs, vecāku apmācība.
 22. Individuāla vingrojumu programmas sastādīšana, ieteikumi vecākiem par vides iekārtojumu mājas apstākļos.

Atsevišķi sertifikāti