Cenas

Valsts apmaksātas fizioterapeita konsultācijas, vizītes vai nodarbības (ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu) nav pieejamas! Piedāvājumā tikai maksas pakalpojumi!

  1. Pirmreizēja vizīte Rīgā, “Veselības mājā Olīva” – individuāls bērna motorās prasmes novērtējums un konsultācija, individuāla kustību terapija pēc Bobata metodes un terapijas plāna sastādīšana – ilgums 1h – 70 Euro.
  2. Atkārtota, individuāla kustību terapija pēc Bobata metodes, ar konsultāciju bērnam Rīgā, “Veselības mājā Olīva” – ilgums 50. min. – 50 Euro.
  3. Kinezioloģiskā teipa uzlikšana kopā ar individuālu kustību terapiju bērnam Rīgā, “Veselības mājā Olīva” – ilgums 50. min. – 60 Euro.
  4. Attālināta vizīte, videokonsultācija (Whatsapp, Skype) – ilgums 50. min. – 50 Euro.
  5. Individuāls bērna motorās attīstības novērtējums un konsultācija, individuāla kustību terapija pēc Bobata metodes un terapijas plāna sastādīšana bērnam, kā arī vecāku apmācība Saldū, Saldus Medicīnas Centrā – ilgums 50. min. – 40 Euro.
  6. Kinezioloģiskā teipa uzlikšana kopā ar individuālu kustību terapiju bērnam Saldū, Saldus Medicīnas Centrā – ilgums 50. min. – 45 Euro.

Norēķinu kārtība

Par fizioterapeita apmeklējumu Jums jānorēķinās Olīva mājas 3. stāvā, fizioterapijas kabinetā. Jums tiks izsniegtas stingrās uzskaites kvītis. Lūgums sagatavot bērna personas datus un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Par vizīti, nodarbību Jūs varēsiet norēķināties ar skaidras naudas maksājumu vai izmantojot internetbanku (ar pārskaitījumu). Maksājuma uzdevumā norādot izsniegtās kvīts numuru un Fizioterapeita pakalpojumu.

Norēķini ar bankas kartēm nav pieejami.

Noteikumi

Ja dažādu apstākļu dēļ Jums nepieciešams pārcelt norunāto vizīti, lūgums savlaicīgi darīt to zināmu (24h pirms paredzētas vizītes). Dienu pirms paredzētās vizītes, Jums uz telefona tiks nosūtīta īsziņa, atgādinājums par Tikšanās laikiem. Lūgums īsziņu apstiprināt un dažu stundu laikā dot atbildi. Pretējā gadījumā, ja vizīte, nodarbība tiek atcelta bez iepriekšējas vienošanās, Jums būtu jāsedz pilnas nodarbības izmaksas.

“Vienīgais, kas mums patiešām pieder, ir Laiks”. (Baltasar Gracian). Cienīsim viens otra Laiku!

Paldies par sapratni!