Cenas

  1. Pirmreizēja vizīte Rīgā, “Veselības mājā Olīva” – individuāls bērna motorās prasmes novērtējums un konsultācija, individuāla kustību terapijas plāna sastādīšana, ilgums 1h 60 Euro.
  2. Atkārtota, individuāla kustību terapija bērnam Rīgā, “Veselības mājā Olīva” – ilgums 50 min. 45 Euro.
  3. Attālināta vizīte, videokonsultācija (Whatsapp, Skype), ilgums 50 min. 40 Euro.
  4. Individuāls bērna motorās attīstības novērtējums un konsultācija, individuāla kustību terapijas plāna sastādīšana bērnam un vecāku apmācība, ilgums 1h Saldū, Saldus Medicīnas Centrā 40 Euro.

Norēķinu kārtība

Par fizioterapeita apmeklējumu Jums jānorēķinās Olīva mājas 3. stāvā, fizioterapijas kabinetā. Jums tiks izsniegtas stingrās uzskaites kvītis. Lūgums sagatavot bērna personas datus un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Par vizīti, nodarbību Jūs varēsiet norēķināties ar skaidras naudas maksājumu vai izmantojot internetbanku (ar pārskaitījumu). Maksājuma uzdevumā norādot izsniegtās kvīts numuru un Fizioterapeita pakalpojumu.

Noteikumi

Ja dažādu apstākļu dēļ Jums nepieciešams pārcelt norunāto vizīti, lūgums savlaicīgi darīt to zināmu (24h pirms paredzētas vizītes). Pretējā gadījumā, ja vizīte, nodarbība tiek atcelta bez iepriekšējas vienošanās, Jums būtu jāsedz pilnas nodarbības izmaksas. “Vienīgais, kas mums patiešām pieder, ir Laiks”. (Baltasar Gracian). Cienīsim viens otra Laiku!

Paldies par sapratni!